Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48376)
    Książki (7379)
    Artykuły i czasopisma (22211)
    Materiały konferencyjne (22477)
    Rozprawy doktorskie (1226)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Grzyb, A.

Dynamic effects in the rail vehicle-track system for elastic-plastic foundation

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Numeracja vol. 43, z. 3
Data wydania 1995
Język angielski
Zakres stron 413-425
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Dynamic effects in the rail vehicle-track system for elastic-plastic foundation / A. Grzyb // Engng. Trans. - 1995, vol. 43, z. 3, s. 413-425

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/