Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48376)
    Książki (7379)
    Artykuły i czasopisma (22211)
    Materiały konferencyjne (22479)
    Rozprawy doktorskie (1226)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Foryś, A.; Foryś, A. S.

Internal and combination resonances in a kinematically excited system of non-prismatic rods

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Rozprawy Inżynierskie = Engineering Transactions
Numeracja vol. 46, z. 1/2
Data wydania 1996
Język angielski
Zakres stron 113-136
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Internal and combination resonances in a kinematically excited system of non-prismatic rods / A. Foryś, A. S. Foryś // Engng. Trans. - 1996, vol. 46, z. 1/2, s. 113-136

odnośniki





© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/