Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47886)
    Książki (7418)
    Artykuły i czasopisma (22011)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1209)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Banaś, Krzysztof

3D h-adaptive finite element simulations of inviscid and viscous flows

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu 3D h-adaptacyjne symulacje trójwymiarowych lepkich i nielepkich przepływów gazu metodą elementów skończonych
Seria/Czasopismo Mechanika Teoretyczna i Stosowana
Numeracja vol. 35 z. 3
Data wydania 1997
Język angielski
Zakres stron 527-540
Uwagi [nadb.]
Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny 3D h-adaptive finite element simulations of inviscid and viscous flows / Krzysztof Banaś // Mech. Teor. Stosow. - 1997, vol. 35 z. 3, s. 527-540

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/