Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jelonek, Włodzimierz

Quaternionic-Kahler geometry and almost Kahler A-manifolds

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Annales Polonici Mathematici
Numeracja T. 75, Z. 2
Data wydania 2000
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 111-124
Bibliografia (na str.) 123-124
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1730-6272
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny Quaternionic-Kahler geometry and almost Kahler A-manifolds / Włodzinierz Jelonek // Annales Polonici Mathematici [Dokument elektroniczny]. – 2000, T. 75, z. 2, s. 111-124. – Tryb dostępu: https://bibliotekanauki.pl/articles/1207914.pdf. – Bibliogr. s. 123-124, Abstr. – ISSN 1730-6272

tematyka
Słowa kluczowe quaternionic-Kähler manifold, contact structure, principal fibre bundle
Abstrakt The aim of this paper is to give an easy explicit description of 3-K-contact structures on certain SO(3)-principal fibre bundles over quaternionic-Kähler manifolds.

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/