Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sobczyk, T.J.; Sienko, T.

Application of matrix converter as a voltage phase controller in power systems

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła SPEEDAM 2006 : International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Taonnina, Italy, May 23rd-26th, 2006
Miejsce wydania Piscataway, New York
Wydawca IEEE
Wydawnictwo według MEiN Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Data wydania 2006
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron S13-17–S13-20
Oznaczenia ref./art. 1649972
Oznaczenie ilustracji rys., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) S13-20
Bibliografia (liczba pozycji) 3
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 1-4244-0194-1
1-4244-0193-3 (Print)
978-1-4244-0193-2 (Softcover)
Nazwa konferencji International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM 2006)
Miejsce konferencji Taormina, Italy
Data konferencji 23-26.05.2006
DOI 10.1109/SPEEDAM.2006.1649972
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Application of matrix converter as a voltage phase controller in power systems / T.J. Sobczyk, T. Sienko // W: SPEEDAM 2006 : International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe power system, voltage phase control, matrix converter
Abstrakt
This paper presents a concept of phase control of voltages in a power system by the means of a matrix converter. A special control strategy of a matrix converter, which enables to shift voltage curves ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/