Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22915)
    Materiały konferencyjne (22194)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Michałowski, Tadeusz; Pilarski, Bogusław; Dobkowska, Agnieszka; Młodzianowski, Janusz

Modelowanie matematyczne i badania fizykochemiczne równowag kwasowo-zasadowych w układach binarnych rozpuszczalników

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Mathematical modelling and physicochemical studies on acid-base equilibria in binary-solvent systems
Seria/Czasopismo Wiadomości Chemiczne
Numeracja R. 64, Z. 1-2 (751-752)
Data wydania 2010
Język polski
Zakres stron 124-154
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 152-154
Bibliografia (liczba pozycji) 68
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0043-5104
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Modelowanie matematyczne i badania fizykochemiczne równowag kwasowo-zasadowych w układach binarnych rozpuszczalników = Mathematical modelling and physicochemical studies on acid-base equilibria in binary-solvent ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe układy binarne rozpuszczalników, miareczkowanie pH-metryczne, miareczkowanie konduktometryczne, parametry kwasowości, przewodność molowa, dopasowywanie krzywych

binary-solvent systems, pH titration, conductometric titration, acidity parameters, molar conductivity, curve fitting
Abstrakt
Conductometric titration (CT) is used as a complementary, non-specific technique against potentiometric (pH) titration (PT). The CT + PT procedure is applied to binary-solvent systems: HmL + Z/A + B (or ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/