Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łuczko, Jan; Ferdek, Urszula

Porównanie różnych strategii sterowania w semiaktywnych układach zawieszenia samochodu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Comparison of different control strategy in semi-active vehicle suspension system
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Z. 6-M
Data wydania 2012
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 109, Z. 11
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 81-92
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 91-92
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Porównanie różnych strategii sterowania w semiaktywnych układach zawieszenia samochodu = Comparison of different control strategy in semi-active vehicle suspension system / Jan Łuczko, Urszula Ferdek ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe tłumik semiaktywny, sterowanie drganiami, model zawieszenia, histereza

semi-active damper, vibration control, suspension system, hysteresis
Abstrakt
W artykule rozpatrzono model ćwiartkowy zawieszenia pojazdu z tłumikami, opisanymi modelami histerezowymi typu Spencera. Porównano efektywność tłumienia drgań przez układy semiaktywne oraz pasywne ... więcej

This paper examined the quarter model of the vehicle suspension with dampers, represented by the hystereses models of Spencer type. The effectiveness of vibration reduction through the use of semi-active ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/