Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Struski, Józef; Kowalski, Marek S.

Analiza kinematyki czterowahaczowego zawieszenia kół kierowanych za pomocą układów równań więzów geometrycznych o różnej strukturze

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Analysis of kinematics' multi-link suspension of steered wheels by means of set equation of geometrical constrains with different structure
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Z. 3-M
Data wydania 2012
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 109, Z. 8
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 9-18
Oznaczenie ilustracji rys., schem.
Bibliografia (na str.) 18
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analiza kinematyki czterowahaczowego zawieszenia kół kierowanych za pomocą układów równań więzów geometrycznych o różnej strukturze = Analysis of kinematics' multi-link suspension of steered ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zawieszenie wielowahaczowe, kinematyka, metoda perturbacji

multi-link suspension, kinematics, perturbation method
Abstrakt
W badaniach właściwości kinematycznych i dynamicznych złożonych układów mechanicznych wykorzystywane są wyniki eksperymentów numerycznych. Wymagana jest minimalizacja czasu rozwiązywania różnych ... więcej

In research of the kinematic and dynamic properties of compound mechanical set-ups, results of numerical experiments are used. It is required to minimize the calculation time of various problems in the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt M-4/370/2012/DS (Kinematyka i dynamika platformy Stewarta z przegubami kulistymi)
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/