Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof

Kinetyka adsorpcji – zastosowanie ułamków łańcuchowych w przybliżonych równaniach dyfuzji i adsorpcji

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Kinetics of adsorption – application of continued fractions to approximate equations of diffusion and adsorption
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Z. 9-M
Data wydania 2012
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 109, Z. 26
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 89-99
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 98-99
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Kinetyka adsorpcji – zastosowanie ułamków łańcuchowych w przybliżonych równaniach dyfuzji i adsorpcji = Kinetics of adsorption – application of continued fractions to approximate equations of ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe równanie dyfuzji i adsorpcji, przybliżone równanie kinetyki adsorpcji, ułamki łańcuchowe

equation of diffusion and adsorption, approximate equation of adsorption kinetics, continued fractions
Abstrakt
Przedstawiono przybliżony model kinetyki adsorpcji słuszny dla przypadku, gdy w układzie występują opory dyfuzyjne w ziarnie adsorbentu oraz opory zewnętrzne w płynie. W modelu zastosowano uproszczenie ... więcej

An approximate model of adsorption kinetics valid for systems with diffusive resistance in an adsorbent pellet and external resistance in a fluid was presented. A simplification of the exact solution of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /






© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/