Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kaczor, Grzegorz

Niezawodność wybranych par ciernych pierścień tłokowy-tuleja cylindrowa

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Reliability of chosen friction pairs of piston ring-cylinder sleeve
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Z. 9-M
Data wydania 2012
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 109, Z. 26
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 101-110
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 110
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Niezawodność wybranych par ciernych pierścień tłokowy-tuleja cylindrowa = Reliability of chosen friction pairs of piston ring-cylinder sleeve / Grzegorz Kaczor // Czasopismo Techniczne. Mechanika ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe analiza niezawodności, pierścień tłokowy, tuleja cylindrowa, metoda największej wiarygodności

reliability analysis, piston ring, cylinder sleeve, maximum likelihood method
Abstrakt
Problematyka niezawodności współczesnych obiektów technicznych nabiera szczególnego znaczenia ze względu na wzrost ich złożoności. Narzędziami zwiększającymi efektywność analiz niezawodności ... więcej

The problems of reliability of modern technical facilities is of particular importance due to the increase in their complexity. The tools that increase the efficiency of reliability analysis are computer ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/