Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Cegielny, Emil

Badanie przyczyn uszkodzenia śrub stopowych przytwierdzenia szyn do podkładów typu K

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Research into the causes of damage of the alloy bolts fastening rails to the K type crossties
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Z. 7-M
Data wydania 2012
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 109, Z. 14
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 41-52
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 52
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Badanie przyczyn uszkodzenia śrub stopowych przytwierdzenia szyn do podkładów typu K = Research into the causes of damage of the alloy bolts fastening rails to the K type crossties / Emil Cegielny // ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe śruby stopowe i nakrętki, skład chemiczny, własności mechaniczne, parametry gwintu, mechanizm uszkodzenia śrub

alloy bolts and nuts, chemical composition, mechanical properties, thread parameters, bolts failure mechanism
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych elementów przytwierdzenia sztywnego szyn do podkładów kolejowych typu K, to jest śrub stopowych i nakrętek. Zawarto wyniki badań składu chemicznego ... więcej

The paper presents laboratory test results and analytical calculations of components of rigid attachment of rails to sleepers type K, it is alloy bolts and nuts. The article contains the research results ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/