Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49857)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22838)
    Materiały konferencyjne (22299)
    Rozprawy doktorskie (1266)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Cyunel, Bogdan; Podgórna, Zuzanna

Metoda wielokryterialnego doboru technologii w budownictwie mieszkaniowym

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu A method of multicriterion choice of technology for habitable building
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła XXIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB : referaty. T. 3, Cz. 4, 5, Materiały budowlane i fizyka budowli. Technologia i organizacja budownictwa
Redaktor źródła W. Jankowiak et al.
Miejsce wydania Poznań, Kraków
Wydawca Wydaw. PPozn.
Data wydania 1983
Język polski
Zakres stron 201-203
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Nazwa konferencji XXIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Metoda wielokryterialnego doboru technologii w budownictwie mieszkaniowym / Bogdan Cyunel, Zuzanna Podgórna // W: XXIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/