Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

El Hayek, J.; Skarpetowski, G.

Analytical model application on a converter for traction drives

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła 2008 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Ischia, Italy, 11-13 June 2008
Miejsce wydania [Piscataway NJ]
Wydawca IEEE
Wydawnictwo według MEiN Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Data wydania 2008
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 1205-1210
Oznaczenie ilustracji fot., rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 1210
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-1-4244-1663-9 (Print)
978-1-4244-1664-6 (CD)
Uwagi Miejsce wydania wg wydawcy
Nazwa konferencji International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM 2008)
Miejsce konferencji Ischia, Italy
Data konferencji 11-13.06.2008
DOI 10.1109/SPEEDHAM.2008.4581320
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analytical model application on a converter for traction drives / J. El Hayek, G. Skarpetowski // W: 2008 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Ischia, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe traction, static converter, analytic model, drives
Abstrakt This paper deals with the implementation of a parameterized analytic converter model. After a presentation of the theoretical background, the effects of the model parameters are analyzed and commented. An application using a Digital Signal Processor is then realized and described in details

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/