Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Frysztak, Anna

Zrównoważony rozwój a image miasta

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
Numeracja T. 46 (2002), [nr] 2
Data wydania 2004
Język polski
Zakres stron 175
ISSN 0079-354X
Charakter pracy publikacja fachowa
Opis bibliograficzny Zrównoważony rozwój a image miasta / Anna Frysztak // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie. – 2004, T. 46 (2002), [nr] 2, s. 175. – ISSN 0079-354X

tematyka
Słowa kluczowe zrównoważony rozwój, miasta

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/