Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43238)
    Książki (7114)
    Artykuły i czasopisma (19074)
    Materiały konferencyjne (15636)
    Rozprawy doktorskie (1149)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (88)
Inne bazy bibliograficzne (14651)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2084)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bajer, Jarosław; Iwanejko, Ryszarda

Dynamika zmian jednostkowego zużycia wody w wybranych miastach Polski Południowej

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Dynamics of changes of a unit water consumption in cities of Southern Poland
Tytuł źródła Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody : [praca zbiorowa]. Vol. 3
Redaktor źródła I. Zimoch; W. Sawiniak
Współtwórca źródła Sekcja Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk [patronat naukowy]
Miejsce wydania Gliwice
Wydawca Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Data wydania 2013
Język polski
Zakres stron 303-312
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 312
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-934758-2-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Dynamika zmian jednostkowego zużycia wody w wybranych miastach Polski Południowej / Jarosław Bajer, Ryszarda Iwanejko // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody : [praca zbiorowa]. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [622300] Zaopatrzenie w wodę
[622500] Uzdatnianie wody
[901100] Metody oceny jakości i niezawodności
[620000] Gospodarka wodna
[900000] Problemy jakości
Słowa kluczowe zużycie wody, jednostkowe zużycie wody

water consumption, water consumption per capita
Abstrakt
W pracy przedstawiono analizę zmian w jednostkowym zużyciu wody w latach 1997-2008 przeprowadzoną dla 7 miast średniej wielkości (20-50 tys. mieszkańców) oraz 4 miast dużej wielkości (powyżej ... więcej

The paper presents the analysis of changes in unit water consumption in 7 medium-sized cities (population of 20-50 thousand) and 4 large cities (population over 100 thousand) of southern Poland in the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.77

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska [Z]
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/