Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43871)
    Książki (7167)
    Artykuły i czasopisma (19487)
    Materiały konferencyjne (15787)
    Rozprawy doktorskie (1160)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (93)
Inne bazy bibliograficzne (14754)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zachariasz, Agata

Zespół dworski jako integralny element krajobrazu wsi. Problemy ochrony i współczesnego użytkowania (na wybranych przykładach z Polski południowej)

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Manor estates as integral elements of the rural landscape. Issues related to the protection and present-day use based on selected examples in southern Poland
Seria/Czasopismo Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture
Numeracja 2 (39)
Data wydania 2013
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 4-29
Oznaczenie ilustracji fot., plany
Bibliografia (na str.) 26, 28
Bibliografia (liczba pozycji) 39
ISSN 1641-5159
Uwagi Równolegle tekst pol. i eng.
Tyt. numeru: Problemy ochrony i współczesnego kształtowania wsi = Problems of protecting and shaping the contemporary village
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zespół dworski jako integralny element krajobrazu wsi. Problemy ochrony i współczesnego użytkowania (na wybranych przykładach z Polski południowej) / Agata Zachariasz // Architektura Krajobrazu ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [642100] Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
[640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
[640000] Architektura
Słowa kluczowe ogrody dworskie, kompozycja krajobrazu, rekonstrukcja, tożsamość, genius loci, dziedzictwo kulturowe

manors gardens, landscape composition, reconstruction, identity, genius loci, cultural heritage
Abstrakt
Przedmiotem pracy są zespoły pałacowo-parkowe i dworsko-parkowe rejonu Beskidu Niskiego i Pogórza. Opisano zasady lokalizacji założeń: wybór miejsca, usytuowanie względem rzek i głównych dróg ... więcej

The work is devoted to palace and park as well as manor and park residences located in the region of Beskid Niski and Pogórze. It provides a description of the rules applied in the course of establishing ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 4
Liczba arkuszy 2.8

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Instytut Architektury Krajobrazu [A-8]
Wydział Architektury [A]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/