Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szkoda, Maciej

Life cycle cost analysis of Europe-Asia transportation systems

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Analiza kosztu cyklu życia systemów transportowych Europa-Azja
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Iss. 1-M
Data wydania 2014
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 111, Iss. 4
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 105-114
Oznaczenie ilustracji mapy, schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 114
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Life cycle cost analysis of Europe-Asia transportation systems = Analiza kosztu cyklu życia systemów transportowych Europa-Azja / Maciej Szkoda // Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [696700] Ekonomika i organizacja transportu
[690000] Transport
Słowa kluczowe LCC analysis, life cycle cost, track gauge change

analiza LCC, koszt cyklu życia, zmiana szerokości toru
Abstrakt
Effectiveness of rail East-West transportation systems significantly depends on track gauge change 1435/1520 mm, which connects with complicated handling-shifting operations. Comparative analysis of hazardous ... więcej

Efektywność kolejowych systemów transportowych Wschód‒Zachód zależy od zmiany szerokości torów 1435/1520 mm, wiążącej się ze złożonymi operacjami przeładunkowo-przestawczymi. Na podstawie ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/