Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Habel, Jacek

The idea of machining process planning with alternative routes in form of non-cyclic graph for CAPP implementation

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Planowanie procesów technologicznych obróbki z zapisem wariantów w formie grafów niecyklicznych dla potrzeb CAPP
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Iss. 1-M
Data wydania 2013
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 110, Iss. 5
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 145-153
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 152-153
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The idea of machining process planning with alternative routes in form of non-cyclic graph for CAPP implementation = Planowanie procesów technologicznych obróbki z zapisem wariantów w formie grafów ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [371719] Proces technologiczny i podstawy jego wyboru
[371700] Technologia budowy maszyn
[371729] Obróbka skrawaniem
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe CAPP, alternative process plans

CAPP, wariantowe procesy technologiczne
Abstrakt
The paper presents the formal method of recording the alternatives of machining process plan. This method based on levels distinguished in hierarchical structure of process, where alternatives can be created. ... więcej

W artykule przedstawiono metodę zapisu wielowariantowych procesów technologicznych dla obróbki skrawaniem. Podstawą tego zapisu było wydzielenie poziomów, na których w hierarchicznej strukturze ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/