Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gola, Łukasz

Database of technological capability manufacturing system oriented for machines kinematics

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Baza danych możliwości technologicznych systemu wytwarzania zorientowana na kinematykę obrabiarek
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Iss. 1-M
Data wydania 2013
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 110, Iss. 5
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 129-135
Oznaczenie ilustracji tab., rys., schem.
Bibliografia (na str.) 135
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Database of technological capability manufacturing system oriented for machines kinematics = Baza danych możliwości technologicznych systemu wytwarzania zorientowana na kinematykę obrabiarek / Łukasz ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [371719] Proces technologiczny i podstawy jego wyboru
[371700] Technologia budowy maszyn
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe CAPP, process plan, manufacturing system

CAPP, proces technologiczny, system wytwarzania
Abstrakt
This paper presents database of technological capability manufacturing system oriented for machines kinematics. This database is a part of CAPP (Computer Aided Process Planning) prototype system, which ... więcej

W artykule przedstawiono bazę danych do zapisu możliwości technologicznych systemu wytwarzania z uwzględnieniem kinematyki obrabiarek. Baza ta jest częścią prototypu systemu CAPP (Computer Aided ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/