Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gola, Łukasz

Computer aided modeling assembly process plan

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Komputerowo wspomagane modelowanie procesu technologicznego montażu
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Iss. 1-M
Data wydania 2013
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 110, Iss. 5
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 121-128
Oznaczenie ilustracji tab., rys.
Bibliografia (na str.) 128
Bibliografia (liczba pozycji) 4
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Computer aided modeling assembly process plan = Komputerowo wspomagane modelowanie procesu technologicznego montażu / Łukasz Gola // Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [371719] Proces technologiczny i podstawy jego wyboru
[371700] Technologia budowy maszyn
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe CAPP, assembly process plan, manufacturing system

CAPP, proces technologiczny montażu, system wytwarzania
Abstrakt
In the Institute of Production Engineering of Cracow University of Technology carried out research in the field: design manual and robotic manufacturing systems. The paper presents computer aided modeling ... więcej

W Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej prowadzone są badania z zakresu projektowania ręcznych i zrobotyzowanych stanowisk i systemów wytwarzania. W artykule ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/