Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Skowronek, Andrzej

Evaluating the influence of generation methods on the quality of the smart designs of experiment

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Ocena wpływu metod generowania na jakość elastycznych planów eksperymentu
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Iss. 1-M
Data wydania 2013
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 110, Iss. 5
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 357-364
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 364
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Evaluating the influence of generation methods on the quality of the smart designs of experiment = Ocena wpływu metod generowania na jakość elastycznych planów eksperymentu / Andrzej Skowronek // Technical ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe smart design of experiment, experimental research, neural approximation

elastyczny plan eksperymentu, badania eksperymentalne, aproksymacja neuronowa
Abstrakt
This paper presents results of computer simulation made to evaluate how the quality of the smart designs of experiment depends on the methods of generating. The quality of smart designs was evaluated by ... więcej

Artykuł przedstawia wyniki symulacji komputerowej, której celem było dokonanie oceny wpływu metody generowania elastycznych planów eksperymentu na ich jakość. Jakość planów oceniana była na ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/