Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pietraszek, Jacek; Gądek-Moszczak, Aneta

The concept of the variance estimation for the neural network approximator by jackknife subsampling

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Koncepcja estymacji wariancji aproksymatora neuronowego za pomocą podpróbkowania jackknife
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Iss. 1-M
Data wydania 2013
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 110, Iss. 5
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 309-316
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 315-316
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The concept of the variance estimation for the neural network approximator by jackknife subsampling = Koncepcja estymacji wariancji aproksymatora neuronowego za pomocą podpróbkowania jackknife / Jacek ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe jackknife variance estimation, statistical methods, image analysis, error estimate, metal powder sintering

estymator wariancji jackknife, metody statystyczne, analiza obrazu, estymacja błędu, spiekanie proszków metali
Abstrakt
The estimation of a variance for a semi-parametric neural network model variance for geometric properties of sintered metal will be done on the basis of jackknife subsampling method. Calculation results ... więcej

W artykule przedstawiono estymację wariancji półparametrycznego modelu neuronowego cech geometrycznych spieku metali przeprowadzoną za pomocą metody podpróbkowania jackknife. Obliczone wyniki są ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/