Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Cępa, Paweł; Lisowski, Edward

Application of pneumatic suction cup as a positioning element for thin metal sheets in technological processes

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Wykorzystanie przyssawki pneumatycznej jako elementu pozycjonowania cienkich blach w procesach technologicznych
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Iss. 1-M
Data wydania 2013
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 110, Iss. 5
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 5-12
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 12
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Application of pneumatic suction cup as a positioning element for thin metal sheets in technological processes = Wykorzystanie przyssawki pneumatycznej jako elementu pozycjonowania cienkich blach w procesach ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe pneumatic suction cup, modeling of pneumatic systems, Matlab/Simulink

przyssawka pneumatyczna, modelowanie układów pneumatycznych, Matlab/Simulink
Abstrakt
In the paper an analysis of gripping thin metal sheets in technological process of stamping metal closures is presented. An object made of two suction cups and pneumatic control system of vacuum and pressure ... więcej

W artykule podjęto zadanie analizy chwytania cienkich blach w procesie technologicznym tłoczenia zakryć koronowych. Do analizy wybrano układ składający się z dwóch przyssawek i odpowiedniego układu ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/