Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lorenc, Augustyn; Więcek, Paweł

Safety and effectiveness of road cargo transport between Poland and Russia

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Bezpieczeństwo i efektywność drogowego przewozu ładunków w relacji Polska‒Rosja
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Iss. 1-M
Data wydania 2014
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 111, Iss. 4
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 63-70
Oznaczenie ilustracji mapy, tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 70
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Safety and effectiveness of road cargo transport between Poland and Russia = Bezpieczeństwo i efektywność drogowego przewozu ładunków w relacji Polska‒Rosja / Augustyn Krzysztof Lorenc, Paweł Więcek ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe cargo between Poland and Russia, transport security, liability of the carrier, the choice of the optimal route due to time, cost and safety

przewóz ładunków w relacji Polska‒Rosja, bezpieczeństwo przewozu, odpowiedzialność przewoźnika, wybór optymalnej trasy ze względu na czas, koszty i bezpieczeństwo
Abstrakt
This article raises the question of the optimal choice – due to time, cost and safety – of road cargo routes between Poland and Russia. The analysis includes twelve routes running through Lithuania ... więcej

W niniejszym artykuleł poruszono zagadnienie wyboru optymalnej – ze względu na czas, koszty i bezpieczeństwo – trasy drogowego przewozu ładunków w relacji Polska‒Rosja. Analizie poddano 12 tras ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/