Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43764)
    Książki (7157)
    Artykuły i czasopisma (19403)
    Materiały konferencyjne (15776)
    Rozprawy doktorskie (1159)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (92)
Inne bazy bibliograficzne (14752)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2183)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Magoulès, Frédéric; Cheik Ahamed, Abal-Kassim ; Putanowicz, Roman

Auto-tuned Krylov methods on cluster of graphics processing unit

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Computer Mathematics
Numeracja Vol. 92, Iss. 6
Data wydania 2015
Data udostępnienia on-line 2014-06-27
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 1222-1250
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (liczba pozycji) 42
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 1029-0265
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1080/00207160.2014.930137
Opis bibliograficzny
Auto-tuned Krylov methods on cluster of graphics processing unit / Frédéric Magoulès, Abal-Kassim Cheik Ahamed, Roman Putanowicz // International Journal of Computer Mathematics [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Krylov methods, iterative methods, linear algebra, sparse matrix–vector product, GPU, CUDA, auto-tuning, compressed-sparse row format, ELLPACK (ELL) format, hybrid (HYB) format, coordinate (Coo) format, Cusp, CUSPARSE, CUBLAS
Abstrakt
Exascale computers are expected to have highly hierarchical architectures with nodes composed by multiple core processors (CPU; central processing unit) and accelerators (GPU; graphics processing unit). ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 20
Impact Factor 0.577
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 1.9

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej [Z]
Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/