Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Parkitny, Waldemar

Analysis of qualitative criteria for railway passenger transport between chosen voivodeship cities

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Analiza kryteriów jakościowych dla kolejowego transportu pasażerskiego między wybranymi miastami wojewódzkimi
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Iss. 1-M
Data wydania 2014
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 111, Iss. 4
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 83-93
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 93
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analysis of qualitative criteria for railway passenger transport between chosen voivodeship cities = Analiza kryteriów jakościowych dla kolejowego transportu pasażerskiego między wybranymi miastami ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe quality, competition in transport, standard of trip, demand on transport services, synthetic and partial qualitative criteria in transportation, passenger railway transport, transport offer

jakość, konkurencja w transporcie, standard podróży, popyt na usługi transportowe, syntetyczne i cząstkowe kryteria jakościowe w transporcie, transport kolejowy pasażerski, oferta transportu
Abstrakt
The article presents an attempt to use synthetic and partial qualitative criteria to analyse the qualitative workings of railway transport enterprises providing passenger transport on the Kraków–Katowice ... więcej

W artykule przedstawiono próbę wykorzystania syntetycznych i cząstkowych kryterów jakościowych do jakościowej analizy funkcjonowania przedsiebiorstw transportu kolejowego świadczących suługi transportu ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/