Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuśnierz-Krupa, Dominika

Przekazy ikonograficzne Jana Matejki jako źródło wiedzy o miejscowościach Zachodniej Galicji. Uwagi wstępne

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Jan Matejko’s iconography as a source of knowledge concerning sites in Western Galicia. Introductory remarks
Seria/Czasopismo Ochrona Zabytków
Numeracja 66, nr 1-4 (260-263)
Data wydania 2013
Język polski
Zakres stron 301-309
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 308-309
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISSN 0029-8247
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Przekazy ikonograficzne Jana Matejki jako źródło wiedzy o miejscowościach Zachodniej Galicji. Uwagi wstępne / Dominika Kuśnierz-Krupa // Ochrona Zabytków. – 2013, 66, nr 1-4 (260-263), s. 301-309 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe twórczość Jana Matejki, rewaloryzacja, miasto zabytkowe

Jan Matejko’s work, revalorization, historical town
Abstrakt
Artykuł dotyczy twórczości Jana Matejki w kontekście przydatności jego prac w procesie rewaloryzacji wybranych miast zabytkowych położonych na terenie dawnej Galicji i ich dokumentacji. Jan Matejko, ... więcej

The article concerns Jan Matejko’s work in the context of usefulness of his works for the process of revalorization of selected historical towns located in old Galicia, and their documentation. Jan Matejko, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 3
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 5
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/