Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Książek, Marek A.; Nowak, Marcin

Description and analysis of the human radius bone

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Opis i analiza kości promieniowej człowieka
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Iss. 2-M
Data wydania 2014
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 111, Iss. 13
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 3-9
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 9
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Description and analysis of the human radius bone = Opis i analiza kości promieniowej człowieka / Marek A. Książek, Marcin Nowak // Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe geometric properties of radius bone, digital modelling of 3D structures, analysis of cross sections of bone

właściwości geometryczne kości promieniowej, cyfrowe modelowania struktur 3D, analiza przekrojów kości
Abstrakt
The paper shows the modelling process of a 3D digital model of the human radius bone based on its external and internal geometry. The obtained numeral characteristics of the model of the chosen mathematical ... więcej

Artykuł przedstawia proces modelowania cyfrowego 3D kości promieniowej człowieka na podstawie jego geometrii zewnętrznej i wewnętrznej. Otrzymane charakterystyki liczbowe modelu wybranych funkcji ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/