Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szewczyk-Nykiel, Aneta

The effect of the addition of boron on the densification, microstructure and properties of sintered 17-4 PH stainless steel

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Wpływ dodatku boru na zagęszczenie, mikrostrukturę i właściwości spiekanej stali nierdzewnej 17-4 PH
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Iss. 2-M
Data wydania 2014
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 111, Iss. 13
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 85-96
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 94-96
Bibliografia (liczba pozycji) 29
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6271
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
The effect of the addition of boron on the densification, microstructure and properties of sintered 17-4 PH stainless steel = Wpływ dodatku boru na zagęszczenie, mikrostrukturę i właściwości spiekanej ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe 17-4 PH steel, boron, microstructure, sintering, dilatometry

stal 17-4 PH, bor, mikrostruktura, spiekanie, dylatometria
Abstrakt
It is generally known that boron is an effective activator of the sintering process of iron as well as stainless steels. During sintering, boron contributes to the formation of a liquid phase wetting the ... więcej

Bor jest skutecznym aktywatorem procesu spiekania żelaza, ale także stali nierdzewnych. Podczas spiekania bor aktywuje proces spiekania w wyniku pojawienia się cieczy zwilżającej powierzchnie cząstek ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/