Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stypka, Tomasz; Flaga-Maryańczyk, Agnieszka

Ocena urządzeń energetycznych za pomocą metody wielokryterialnej analizy AHP-HIPRE z wykorzystaniem kryteriów ekoetykiet

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Multi-criteria evaluation of power equipment using the AHP-HIPRE method and eco-labeling criteria
Seria/Czasopismo Chłodnictwo
Numeracja t. 47, nr 1-2
Data wydania 2012
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 24-27
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 27
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 0009-4919
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Ocena urządzeń energetycznych za pomocą metody wielokryterialnej analizy AHP-HIPRE z wykorzystaniem kryteriów ekoetykiet / Tomasz Stypka, Agnieszka Flaga-Maryańczyk // Chłodnictwo [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wielokryterialne metody oceny, AHP, metoda Analitycznego Procesu Hierarchicznego, Proces Hierarchii Analitycznej, kryteria ekoetykiet
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę jedno- i wielokryterialnych metod oceny, ze szczególnym uwzględnieniem wielokryterialnej metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego (z ang. Analitical Hierarchy Process, ... więcej

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/