Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kotucha, Piotr; Sadowska, Ewa

Tradycyjne budownictwo wsi Kacwin na Zamagurzu Spiskim

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Traditional building of the village of Kacwin in Zamagurze Spiskie
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Numeracja z. 7-B (206)
Data wydania 1977
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Język polski
Zakres stron 49-74
Oznaczenie ilustracji fot., plany, rys.
ISSN 0137-5911
Uwagi Bibliogr. w przypisach
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Tradycyjne budownictwo wsi Kacwin na Zamagurzu Spiskim / Piotr Kotucha, Ewa Sadowska // Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo. – 1977, z. 7-B (206), s. 49-74 : fot., plany, rys. – Tyt. ze spisu treści: ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Budownictwo wiejskie drewniane :mieszkalne, gospodarcze inwentarskie i schówkowe, spichlerzyki o kopulasto zakończonym zrębie(sypańce), mała architektura-kapliczki, Kacwin, Zamagurze Spiskie
Abstrakt
Bogato ilustrowany artykuł powstał w wyniku wnikliwej kwerendy archiwalnej przeprowadzonej przez jednego z autorów-dr Ewę Janinę Sadowską w Katedrze Etnografii Słowian Uniwersytetu Jagiellońskiego ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/