Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50016)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22920)
    Materiały konferencyjne (22246)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rewers, Iga

Wpływ zbrojenia przypowierzchniowego na szerokość rys w świetle norm PN-EN 1992-1-1 oraz ACI 318

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Przegląd Budowlany
Numeracja 6
Data wydania 2015
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 88-91
Oznaczenie ilustracji rys., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 91
Bibliografia (liczba pozycji) 10
ISSN 0033-2038
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wpływ zbrojenia przypowierzchniowego na szerokość rys w świetle norm PN-EN 1992-1-1 oraz ACI 318 / Iga Rewers // Przegląd Budowlany [Dokument elektroniczny]. – 2015, 6, s. 88-91 : rys., schem., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zbrojenie przypowierzchniowe, stal wysokiej wytrzymałości, szerokość rys, rozstaw rys
Abstrakt
W pracy przedstawiono wymogi stawiane zbrojeniu przypowierzchniowemu przez PN – EN 1992-1-1 [8], ACI 318R [1] i Model Code 2010 [7]. W dalszej części pracy opisano badania wysokich belek żelbetowych ... więcej

The study presents the requirements of skin reinforcement set by PN – EN 1992-1-1[8], ACI 318R [1] and Model Code 2010 [7]. Further part describes the research of high reinforced concrete beams with ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/