Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43238)
    Książki (7114)
    Artykuły i czasopisma (19074)
    Materiały konferencyjne (15636)
    Rozprawy doktorskie (1149)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (88)
Inne bazy bibliograficzne (14651)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2084)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Iwanejko, Ryszarda

Kolejne spojrzenie na wartość oczekiwaną niedoboru wody

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Another look at the expected value of water shortage
Seria/Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture : JCEEA
Numeracja czasopisma t. 32, z. 62, nr 1
Data wydania 2015
Język polski
Zakres stron 99-108
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 107
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol.
ISSN 2300-5130
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.7862/rb.2015.7
Opis bibliograficzny
Kolejne spojrzenie na wartość oczekiwaną niedoboru wody / Ryszarda Iwanejko // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe niezawodność, uszkodzenie, średni niedobór wody, metody przeglądu, system zaopatrzenia w wodę, system z nadwyżką produkcji wody

reliability, failure, average water shortage, methods of survey, water supply system, system with a water production surplus
Abstrakt
Jedną z podstawowych miar niezawodności systemów wodociągowych jest średni niedobór wody w systemie ENs. Stanowi on podstawę do wyznaczenia innej miary niezawodności tzw. uogólnionego wskaźnika ... więcej

The average water shortage in the ENs system is one of the principal measures of reliability of water supply systems. It provides a basis for determination of other reliability measure, so-called general ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 9

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska [Z]
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/