Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Krajewski, Piotr; Hojdys, Łukasz

Analiza parametryczna wpływu właściwości materiału zasypowego na nośność sklepień ceglanych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Parametrical studies on influence of backfill material properties on load carrying capacity of masonry vaults
Seria/Czasopismo Przegląd Budowlany
Numeracja Nr 6
Data wydania 2015
Język polski
Zakres stron 48-52
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 52
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang. s. 9
ISSN 0033-2038
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analiza parametryczna wpływu właściwości materiału zasypowego na nośność sklepień ceglanych / Piotr Krajewski, Łukasz Hojdys // Przegląd Budowlany. – 2015, Nr 6, s. 48-52 : fot., rys., tab., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe sklepienie, zasypka, interakcja zasypka-sklepienie, konstrukcje murowe, symulacje numeryczne, metoda elementów skończonych

vault, backfill, vault-backfill interaction, masonry structures, numerical simultion, finite element method
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i symulacji numerycznych prowadzonych na modelach sklepień walcowych z zasypką. Analizowano sklepienia o rozpiętości w świetle podpór 2000 ... więcej

The paper presents the results of experimental and numerical tests on barrel vaults with fill material. Thickness, internal span and rise of the vaults were 125 mm, 2000 mm and 730 mm respectively. During ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/