Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48142)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22116)
    Materiały konferencyjne (22528)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kotucha, Piotr; Sadowska, Ewa

Ze studiów nad budownictwem ludowym Wielkiego Krakowa. Część I Chałupa podkrakowska

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu From studies on folklore building of Great Kraków (Part I – cottage from Kraków surrounding)
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Numeracja R. 79, Z. 5 i 7 (186 i 188)
Data wydania 1975
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Język polski
Zakres stron 64-73
Oznaczenie ilustracji rys., fot.
ISSN 1425-8390
Uwagi Bibliografia w przypisach
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Ze studiów nad budownictwem ludowym Wielkiego Krakowa. Część I Chałupa podkrakowska / Piotr Kotucha, Ewa Sadowska // Czasopismo Techniczne. B, Budownictwo. – 1975, R. 79, Z. 5 i 7 (186 i 188), s. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe stan badań, rozplanowanie zagrody, budynki mieszkalne, układy funkcjonalne wnętrza, konstrukcja, zasada konstrukcji przysłupowej, elementy wykończenia i wystroju, zdobnictwo
Abstrakt
Praca powstała w wyniku analizy materiałów inwentaryzacyjnych znajdujących się w Archiwum Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej,w archiwum Muzeum Etnograficznego ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.6

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/