Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43775)
    Książki (7160)
    Artykuły i czasopisma (19406)
    Materiały konferencyjne (15781)
    Rozprawy doktorskie (1159)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (92)
Inne bazy bibliograficzne (14752)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2183)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Cieraszewska, Urszula; Gałek, Helena

Liczymy e-zasoby

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Biuletyn EBIB
Numeracja nr 8 (161)
Data wydania 2015
Język polski
Typ nośnika online
Liczba stron 6
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 6
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
ISSN 1507-7187
Charakter pracy publikacja fachowa
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny Liczymy e-zasoby / Urszula Cieraszewska, Helena Gałek // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – 2015, nr 8 (161), 6 s. : tab., wykr. – Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/394/558. – Bibliogr. 8 poz., Streszcz. – ISSN 1507-7187

tematyka
Słowa kluczowe gromadzenie zbiorów elektronicznych, standardy statystyczne, statystyki wykorzystania e-zasobów
Abstrakt
Na podstawie doświadczeń bibliotek uczelni technicznej i ekonomicznej autorki podejmują próbę odpowiedzi na pytania: czy wszystkie statystyki zasobów elektronicznych użytkowanych w bibliotekach ... więcej

Based on the experience gained at the libraries of technology and economics, the authors refer to the questions about e-resources usage – whether information about their use reflect real level of usage ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Biblioteka [B]
Jednostki pozawydziałowe [-]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/