Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43794)
    Książki (7161)
    Artykuły i czasopisma (19424)
    Materiały konferencyjne (15781)
    Rozprawy doktorskie (1159)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (92)
Inne bazy bibliograficzne (14752)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2183)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mikosz, Jerzy

Rozwój modeli matematycznych opisujących emisję N20 z procesów biologicznego oczyszczania ścieków

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy The development of mathematical models describing emission of N2O from biological wastewater treatment
Seria/Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Numeracja nr 11
Data wydania 2015
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 398-402
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 401-402
Bibliografia (liczba pozycji) 35
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 0016-5352
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.15199/17.2015.11.4
Opis bibliograficzny
Rozwój modeli matematycznych opisujących emisję N20 z procesów biologicznego oczyszczania ścieków = The development of mathematical models describing emission of N2O from biological wastewater treatment ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe gazy cieplarniane, modelowanie matematyczne, oczyszczanie ścieków, osad czynny, symulacja komputerowa, N2O

GHG, mathematical modelling, wastewater treatment, activated sludge, computer simulation, N2O
Abstrakt
Procesy biologicznego oczyszczania ścieków są źródłem znacznych ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. Pośród nich szczególną rolę odgrywa tlenek azotu (I) (N2O), który charakteryzuje ... więcej

Processes of biological wastewater treatment produce significant amount of greenhouse gases (GHG) that usually are emitted directly to atmosphere. Among them nitrous oxide (N2O) plays an important role ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 11

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska [Z]
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki [Ś]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/