Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47387)
    Książki (7481)
    Artykuły i czasopisma (21719)
    Materiały konferencyjne (22663)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gancarz-Żebracka, Jadwiga

Współczesne adaptacje historycznych założeń pałacowo-parkowych. Wybrane przykłady

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Contemporary conversions regarding historic palace and park complexes. Selected examples
Seria/Czasopismo Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych = Teka Commission of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies
Numeracja T. 9-2
Data wydania 2013
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 32-42
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 41
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1895-3980
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Współczesne adaptacje historycznych założeń pałacowo-parkowych. Wybrane przykłady / Jadwiga Gancarz-Żebracka // Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe adaptacja, rewaloryzacja, założenie pałacowo-parkowe, produkt turystyczny

conversion, restoration, palace and park complex, tourist product
Abstrakt
Troska o zachowanie zabytku ogrodowego i utrzymanie go w należytym stanie wg Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (2003) jest obowiązkiem spoczywającym przede wszystkim na właścicielu ... więcej

First of all, in accordance with the Act on the protection of monuments and the guardianship of monuments (2003), it is the responsibility of the owner or the user of the real estate to take care for the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 3
Liczba arkuszy 0.7

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/