Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43871)
    Książki (7167)
    Artykuły i czasopisma (19487)
    Materiały konferencyjne (15787)
    Rozprawy doktorskie (1160)
    Opublikowane recenzje (88)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (93)
Inne bazy bibliograficzne (14754)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka

Rozwój zrównoważony małych miast – wykorzystanie szans płynących z zastanych wartości, przykłady dobrej praktyki

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Sustainable development of small cities : using opportunities from integral values. Examples of good practice
Tytuł źródła Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju : planowanie przestrzenne
Redaktor źródła Maciejewska, Alina
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Data wydania 2014
Język polski
Seria/Czasopismo Gospodarka Przestrzenna : seria monografii naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Numer w serii 3
Zakres stron 299-311
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 311
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-7814-329-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Rozwój zrównoważony małych miast – wykorzystanie szans płynących z zastanych wartości, przykłady dobrej praktyki / Agnieszka Wójtowicz-Wróbel // W: Współczesne uwarunkowania gospodarowania ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Słowa kluczowe małe miasto, rozwój zrównoważony, dziedzictwo kulturowe

small town, sustainable development, cultural heritage
Abstrakt
W niniejszym artykule zaprezentowano przykłady dobrej praktyki małych miast hiszpańskich, które swój rozwój opierają na zachowanych wartościach kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych. Małe ... więcej

This paper presents examples of good practice in small cities in Spain, whose development is based on the retained cultural, natural and landscape values. Small cities in the early 21st century faced two ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.75

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Instytut Projektowania Miast i Regionów [A-5]
Wydział Architektury [A]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/