Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47886)
    Książki (7418)
    Artykuły i czasopisma (22011)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1209)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sykta, Izabela

Identity and attractiveness of polish architecture and art in world’s exhibition landscapes – on examples of polish national pavilions before II world war

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Tożsamość i atrakcyjność polskiej architektury i sztuki w krajobrazach wystaw światowych – na przykładach polskich pawilonów narodowych przed II wojną światową
Seria/Czasopismo Space & Form = Przestrzeń i Forma
Numeracja Nr 27
Data wydania 2016
Język angielski
polski
Typ nośnika online
Zakres stron 269-292
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 292
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2391-7725
Uwagi Równolegle tekst pol., ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.21005/PIF.2016.27.E-05
Opis bibliograficzny
Identity and attractiveness of polish architecture and art in world’s exhibition landscapes – on examples of polish national pavilions before II world war = Tożsamość i atrakcyjność polskiej architektury ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe identity of architecture and art, Polish pavilions, World’s exhibitions

pawilony polskie, tożsamość architektury i sztuki, wystawy światowe
Abstrakt
The article describes the Polish pavilions at World’s Exhibitions in 1925, 1937 and 1939. These beautiful and at the same time durable structures (demolished after the exposition) were often ambassadors ... więcej

W artykule opisano polskie pawilony na wystawach 1925, 1937 i 1939 roku. Te piękne i jednocześnie nietrwałe (rozbierane po zakończeniu ekspozycji) konstrukcje były często ambasadorami tożsamości ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 9

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/