Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Budzyński, Marcin; Jamroz, Kazimierz; Gaca, Stanisław; Kustra, Wojciech; Michalski, Lech

Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej w Polsce

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Tools for road infrastructure safety management in Poland
Seria/Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture : JCEEA
Numeracja t. 33, z. 63, nr 1/2
Data wydania 2016
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 153-160
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem.
Bibliografia (na str.) 159-160
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., Summ.
ISSN 2300-8903
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.7862/rb.2016.71
Opis bibliograficzny
Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej w Polsce / Marcin Budzyński, Kazimierz Jamroz, Stanisław Gaca, Wojciech Kustra, Lech Michalski // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ryzyko, infrastruktura drogowa

risk management, road infrastructure
Abstrakt
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej jest to stosowanie w planowaniu, projektowaniu, budowie i użytkowaniu dróg procedur polegających na systematycznej identyfikacji zagrożeń na drodze, ... więcej

The objective of road safety infrastructure management is to ensure that when roads are planned, designed, built and used road risks can be identified, assessed and mitigated. There are a number of approaches, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 9

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki





© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/