Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Celarek, Aneta; Kuciel, Stanisław

An evaluation of the changes to the mechanical properties of polymer biocomposites resulting from their long-term storage at low temperatures

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Ocena zmian właściwości mechanicznych biokompozytów polimerowych w procesie długoletniego składowania w niskich temperaturach
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Iss. 1-M
Data wydania 2016
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 113, Iss. 1
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 67-74
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 74
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
An evaluation of the changes to the mechanical properties of polymer biocomposites resulting from their long-term storage at low temperatures = Ocena zmian właściwości mechanicznych biokompozytów polimerowych ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe biodegradable composites, strength properties, stores in low temperature

kompozyty biodegradowalne, właściwości wytrzymałościowe, przechowywanie w niskich temperaturach
Abstrakt
This paper presents an analysis of the properties of biocomposites that were stored for four years in the refrigerator at 6°C and were investigated for detailed information of mechanical properties like ... więcej

W artykule przedstawiono analizę właściwości materiałów kompozytowych, które przechowywano przez cztery lata w lodówce w temperaturze 6ºC. Wykonano badania wytrzymałościowe w tym, m.in. testy ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/