Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47816)
    Książki (7420)
    Artykuły i czasopisma (21982)
    Materiały konferencyjne (22620)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Milewski, Tomasz; Starowicz, Krzysztof; Bosak, Grzegorz

Numerical analysis of cooling tower surface based on wind tunnel studies in terms of aerodynamic interference

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Analiza numeryczna wpływu interferencji aerodynamicznej na konstrukcję chłodni kominowej
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Numeracja Iss. 1-B
Data wydania 2016
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 113, Iss. 6
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 57-65
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 65
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-628X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.4467/2353737XCT.16.061.5410
Opis bibliograficzny
Numerical analysis of cooling tower surface based on wind tunnel studies in terms of aerodynamic interference = Analiza numeryczna wpływu interferencji aerodynamicznej na konstrukcję chłodni kominowej ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
Słowa kluczowe cooling tower, Finite Element Method, time variable analysis, Lusas

chłodnia kominowa, Metoda Elementów Skończonych, analiza czasowa, Lusas
Abstrakt
Before the widespread use of computers, the only way to design a structure with complex shape was to build a prototype model and perform the necessary tests. Nowadays, designers are able to create an accurate ... więcej

Przed rozpowszechnieniem komputerów, jedyną metodą projektowania obiektów o skomplikowanym kształcie, było zbudowanie modelu w celu przeprowadzenia niezbędnych badań. Obecnie, projektanci mogą ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/