Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Karpisz, Dariusz

Design of manufacturing databases

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Projektowanie przemysłowych baz danych
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Iss. 3-M
Data wydania 2016
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 113, iss. 10
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 73-77
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 77
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/2353737XCT.16.123.5734
Opis bibliograficzny
Design of manufacturing databases = Projektowanie przemysłowych baz danych / Dariusz Karpisz // Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika [Dokument elektroniczny]. – 2016, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe manufacturing databases, ERD, PDM, super-entities, sub-entities
Abstrakt
W artykule przedstawiono specyficzne przypadki spotykane w projektowaniu przemysłowych baz danych. W szczególności zajęto się dekompozycją modelu encji ERD do fizycznego modelu struktur danych PDM. ... więcej

The article presents specific cases appearing in the design of manufacturing databases. In particular, a decomposition of entity model to the physical data model is presented. Understanding of significant ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji W Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/