Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Karpisz, Dariusz

The quality of implementation of manufacturing ICT - selected problems

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Jakość implementacji przemysłowych systemów informacyjnych – wybrane problemy
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Iss. 4-M
Data wydania 2016
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 113, iss. 14
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 81-88
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 86-87
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/2353737XCT.16.236.5985
Opis bibliograficzny
The quality of implementation of manufacturing ICT - selected problems = Jakość implementacji przemysłowych systemów informacyjnych – wybrane problemy / Dariusz Karpisz // Technical Transactions. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe manufacturing ICT, databases, n-tier models, database-centric architecture

przemysłowe systemy informacyjne, bazy danych, model wielowarstwowy, architektura zorientowana na dane
Abstrakt
W artykule przedstawiono modele projektowania systemów informatycznych do zastosowań przemysłowych. Wybrany model implementacyjny ma istotny wpływ na jakość i wydajność docelowego rozwiązania. ... więcej

The paper presents models for designing of information systems for manufacturing. Chosen model of system implementation has a significant impact on the quality and performance of the target solution. Special ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/