Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47816)
    Książki (7420)
    Artykuły i czasopisma (21982)
    Materiały konferencyjne (22620)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pilecka, Elżbieta; Białek, Magdalena; Manterys, Tomasz

The influence of geotechnical conditions on the instability of road embankments and methods of protecting them

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Wpływ warunków geotechnicznych na niestateczność nasypów drogowych i sposoby ich zabezpieczenia
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Numeracja Iss. 3-B
Data wydania 2016
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 113, Iss. 9
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 107-122
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 122
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-628X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.4467/2353737XCT.16.218.5967
Opis bibliograficzny
The influence of geotechnical conditions on the instability of road embankments and methods of protecting them = Wpływ warunków geotechnicznych na niestateczność nasypów drogowych i sposoby ich zabezpieczenia ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe instability, road embankment, landslide, flysch Carpathians, slope, Factor of Safety

niestateczność, nasyp drogowy, osuwisko, flisz Karpacki, współczynnik stateczności
Abstrakt
This article discusses the problem of the instability of road embankments. Two types of landslides located in various geotechnical conditions were analysed. The first case is where the stability of the ... więcej

W artykule został poruszony problem niestateczności nasypów w drogownictwie. Analizie zostały poddane dwa rodzaje osuwisk drogowych zlokalizowanych w różnych warunkach geotechnicznych. W pierwszym ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/