Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kożuch, Barbara; Tatara, Tadeusz

Selected results of vibrations propagation in ground subsurface layers caused by train runs

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Wybrane wyniki propagacji drgań w warstwach przypowierzchniowych gruntu od przejazdów pociągów
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Numeracja Iss. 3-B
Data wydania 2016
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 113, Iss. 9
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 93-106
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 106
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-628X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/2353737XCT.16.216.5965
Opis bibliograficzny
Selected results of vibrations propagation in ground subsurface layers caused by train runs = Wybrane wyniki propagacji drgań w warstwach przypowierzchniowych gruntu od przejazdów pociągów / Barbara ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[630900] Inżynieryjno-teoretyczne podstawy budownictwa
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
[692100] Transport kolejowy
[690000] Transport
Słowa kluczowe trains, free-field vibration, propagation

pociągi, drgania gruntu, propagacja
Abstrakt
The study presents a selection of free-field vibration measurement results (the horizontal component x vibration is perpendicular to the axis of the track) in the ground surface layer, in one of the three ... więcej

W pracy przedstawia się wybrane wyniki pomiarów drgań gruntu (składowa pozioma x drgań prostopadła do osi toru) w przypowierzchniowej warstwie, w jednym z trzech poligonów pomiarowych. Drgania gruntu ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13
Liczba arkuszy 0.8

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/