Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22113)
    Materiały konferencyjne (22555)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Liszka, Tadeusz; Trojnacki, Andrzej

Stateczność sprężysta wciskowego połączenia dwóch cienkich pierścieni

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The stability of an assembly of two interference-fitting thin elastic rings
Seria/Czasopismo Archive of Mechanical Engineering = Archiwum Budowy Maszyn
Numeracja T. 25, Z. 3
Data wydania 1978
Język polski
Zakres stron 535-548
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 547-548
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., Rez., Summ.
ISSN 0004-0738
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Stateczność sprężysta wciskowego połączenia dwóch cienkich pierścieni / Tadeusz Liszka, Andrzej Trojnacki // Archive of Mechanical Engineering = Archiwum Budowy Maszyn. – 1978, T. 25, Z. 3, s. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe stateczność sprężysta, wciskowe połączenie pierścieni, analiza stanów równowagi

elastic stability, interference-fitting of rings, analysis of equilibrium states
Abstrakt
W pracy przedstawiono zagadnienie stateczności dwóch cienkich, sprężystych pierścieni o różnych sztywnościach, włożonych na siebie z wciskiem. Poszukuje się możliwych położeń równowagi ... więcej

Two thin elastic rings of different stiffness are considered, one of which has been forced into the other. Post-buckling analysis is performed in order to determine the possible equilibrium states in the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/