Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hebdowska-Krupa, Maria; Łach, Michał; Mikuła, Janusz

Volcanic tuff as an inhibitor of corrosion in aqueous environment

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Tuf wulkaniczny jako inhibitor korozji w środowisku wodnym
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Iss. 5-M
Data wydania 2016
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 113, Iss. 15
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 21-43
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 42-43
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/2353737XCT.16.283.6115
Opis bibliograficzny
Volcanic tuff as an inhibitor of corrosion in aqueous environment = Tuf wulkaniczny jako inhibitor korozji w środowisku wodnym / Maria Hebdowska-Krupa, Michał Łach, Janusz Mikuła // Technical Transactions. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe corrosion, inhibitors, volcanic tuff

korozja, inhibitory, tuf wulkaniczny
Abstrakt
The aim of the studies was to examine the applicability of volcanic tuff as a corrosion inhibitor in aqueous systems and to identify the mechanisms owing to which the tuff is acting as an inhibitor of ... więcej

Celem badań było określenie możliwości zastosowania wulkanicznego tufu jako inhibitora korozji w środowiskach wodnych oraz określenie mechanizmów, które powodują, że tuf wulkaniczny działa ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/