Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wiśniewska, Anna; Liber-Kneć, Aneta

Influence of a skin tissue anisotropy on mechanical hysteresis

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Wpływ anizotropii tkanki skórnej na histerezę mechaniczną
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Iss. 5-M
Data wydania 2016
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej Y. 113, Iss. 15
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 125-136
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 134-136
Bibliografia (liczba pozycji) 22
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/2353737XCT.16.291.6123
Opis bibliograficzny
Influence of a skin tissue anisotropy on mechanical hysteresis = Wpływ anizotropii tkanki skórnej na histerezę mechaniczną / Anna Wiśniewska, Aneta Liber-Kneć // Technical Transactions. Mechanics ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe mechanical properties, energy dissipation, skin, animal samples, hysteresis

właściwości mechaniczne, dyssypacja energii, tkanka skórna, próbki zwierzęce, histereza
Abstrakt
The mechanical properties of a pig’s skin as a human skin substitute in the studies carried out in vitro are used in surgery and engineering design. The investigation included the uniaxial tensile ... więcej

Właściwości mechaniczne tkanki skórnej świni jako substytutu skóry ludzkiej w badaniach in vitro są wykorzystywane w chirurgii i projektowaniu inżynierskim. Badania obejmowały przeprowadzenie ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/